Guangzhou Layover Tours by Interests > Shangxiajiu Pedestrian Street

Category: Shangxiajiu Pedestrian Street

Guangzhou Layover Tour to Lizhiwan Creek & Chen Clan Academy & Shangxiajiu Pedestrian Street

Lizhiwan Creek

Tour Code: BTG-GLT048
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Lizhiwan Creek, Chen Clan Academy, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry

Guangzhou Airport Layover Tour to Zhujiang New Town and Shangxiajiu Pedestrian Street

Shangxiajiu Pedestrian Street

Tour Code: BTG-GLT030
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Zhujiang New Town, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry

Guangzhou Airport Layover Tour to Huacheng Square and Shangxiajiu Pedestrian Street

Shangxiajiu Pedestrian Street

Tour Code: BTG-GLT026
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Huacheng Square, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry

Guangzhou Airport Layover Tour to Lizhiwan Creek and Shangxiajiu Pedestrian Street

Shangxiajiu Pedestrian Street, Guangzhou

Tour Code: BTG-GLT021
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Lizhiwan Creek, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry

Guangzhou Airport Layover Tour to Dr Sun Yat-sen Memorial Hall and Shangxiajiu Pedestrian Street

Shangxiajiu Pedestrian Street, Guangzhou

Tour Code: BTG-GLT015
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Dr Sun Yat-sen Memorial Hall, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry

Guangzhou Airport Layover Tour to Six Banyan Tree Temple and Shangxiajiu Pedestrian Street

Shangxiajiu Pedestrian Street, Guangzhou

Tour Code: BTG-GLT008
Tour Type: Private Tour Guide and Private Vehicle
Tour Date: Daily
Attractions: Six Banyan Tree Temple, Shangxiajiu Pedestrian Street
Price: Enquiry